Fra 15. juli er det tillatt å reise i Norden (unntatt Sverige) og følgende land og regioner i EØS/Schengen-området: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike samt regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til: Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige og Ungarn. Folkehelseinstituttet oppdaterer oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. og på regjeringen.no/reiseinformasjon.

 

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta

  • Har god hånd- og hostehygiene

  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

    Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte

     

    Hvis du er gjest i Skjervøy kommune og trenger å bli testet, ring legevakten 116 117