Ragnhild har lang erfaring fra Skjervøy kommune og har vært ansatt første gang 1995 som lærer for fremmedspråklige. Hun har ledererfaring fra voksenopplæringen fra 2008. Ragnhild vil nå få et større ansvarsområde og vi er trygge på at hun kommer til å gjøre en god jobb innenfor både skole, barnehage og kulturfeltet i kommunen. Vi søker nå hennes etterfølger til en spennende stilling som leder av flyktningtjenesten/rektor ved voksenopplæring.