SFO-bilde

Redusert foreldrebetaling for SFO

Har du barn på 1. og 2. årstrinn i skolefritidsordningen (SFO) kan du søke om reduksjon i foreldrebetalinga

 

 

 

SFO

Familier med samlet inntekt under 414 000 kroner kan søke om redusert betaling i SFO for barn i 1. og 2. trinn. Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i SFO

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass
  • ​Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Her kan du lese forskrift til opplæringslova kap. 1B

 
Slik søker du
 
Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregisteret, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

For søknader før 25. november, gjelder kommunens vedtak fra 1. september og ut skoleåret. Søkes det etter 25. november gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.
 

Søk her:  https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5139&externalId=5427


Dokumentasjon
Skattemelding for 2019 skal legges ved. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til Skjervøy kommune: Skjervøy kommune, Kultur – og undervisningsetaten, Postboks 145, 9180 Skjervøy.

For høsten 2020 
Søk før 25. november for å få reduksjon gjeldende fra september. Søknader mottatt etter 25. november vil følge regelen over.