Det orienteres om at regional transportstøtte for regnskapsåret 2012 lyses i begynnelsen av juli. Søknadsskjema og retningslinjer for regional transportstøtte i Troms finnes på www.tromsfylke.no (finnes under tjeneste Næring – Virkemidler - Transportstøtte).

Transportstøtte gis som delvis refusjon av kostnader for uttransport av egenproduserte varer fra produsenter i Troms. Ordningen virker etterskuddsvis, slik at det søkes om transportstøtte på bakgrunn av forrige års (2012) avsluttende regnskap. Søknadsfrist er 1. september 2013.

Maksimalt støttebeløp er kr 500.000. Tidligere søkere får eget brev om ordningen.

 

Med vennlig hilsen

Asbjørn Rasch jr.

Næringssjef                                                                           Kristine Østrem Nordal
                                                                                                          rådgiver