Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no/skjervoy

Det er åpnet opp for påmelding elektronisk via bank-ID.

Det er foreløpig ikke mulig å bestille time selv. Vi vil legge ut informasjon når dette vil bli mulig. Det er likevel svært viktig at folk under 65 år registrerer seg via denne linken, slik at vi får oversikt over hvem som ønsker å ta vaksine. De som ikke ønsker å ta vaksine oppfordres også til å gå inn via linken for å registrere det. 

 

Hvordan går det med vaksinering i kommunen?

Aldersgruppe som nå vaksineres:                  Alle over 65 år, samt 18-65 med særlig risiko *
Vaksinasjonssted:                                           Kiilgården, Skjervøy

Vaksinasjonsdager i april:                                9. april, 16. april 23. april og 30. april 

 

*Befolkning 18 - 65 år med særlig risiko:

- Gjennomgått organtransplantasjon

- Immunsvikt (gjelder ikke om man går på immundempende medisin som kan gi immunsvikt)

- Hematologisk kreftsykdom siste fem år, feks lymfom, leukemi etc.

- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon