Retningslinjene representerer "beste praksis" for en bærekraftig og langsiktig hvalsafari som minimerer de menneskeskapte påvirkningene på dyrene.

Retningslinjene finner du her og de er utarbeidet av: 

Acquarone, Mario – European Cetacean Society / UiT The Arctic University of Norway Baker, Russell – Learning From Whales Bertella, Giovanna – UiT The Arctic University of Norway

Vi ønsker alle en trivelig tur på hvalsafari!