Skjervøy Kommune varsler med dette at det settes i gang revidering av:

 

  • Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr.

 

Arbeidet varsles igangsatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkanlegg.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12

 

Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef
Tlf: 77 77 55 20 / +47 90 93 74 95