Skjervøy kommune

Ordføreren


PRESSEMELDING


SALG AV INDUSTRIPARKEN SKJERVØY A/S


Etter fristens utløp var der innkommet 2 anbud. Budene ble åpnet og gjennomgått av styret 6. juni kl. 23.15.

Selskapet West Contractors AS fra Ølensvåg i Rogaland tilbyr kr. 5,5 millioner kroner.

Dette selskapet er del av et konsern som bl.a. driver med represjon og vedlikehold av oljerigger.

Selskapet Skjervøy Byggeservice AS tilbyr 4,l millioner kroner.Skjervøy formannskap vedtok i dag 09. juni 2006 følgende:


1. Formannskapet ber styret i Industriparken Skjervøy AS selge

selskapet/eiendommen til West Contractors AS.

2. Forutsetningen for salget bygger på at pristilbudet må overholdes

og at øvrige forhold i budet avklares. Nødvendige avklaringer

gjøres i samarbeid med formannskapet.
Skjervøy, 09.06.06


Roy Waage

ordfører