Skjervøy kommune har som mål å være best på å ta i mot lærlinger og utvikle dem til gode fagarbeidere. Derfor har vi startet med samling hver halvår for alle lærlingene, hvor vi tar opp ulike temaer. På denne samlingen var arbeidsmiljøet i fokus med blant annet innlegg fra være dyktige lærlinger innen helse- og oppveksfager; Julie Kenta og Emilie Tangen. De fokuserte positve holdninger og engasjement for å ha det bra på jobb. I tillegg fortalte Styrer i Eidekroken barnehage Torilll Marcussen og veileder May Hilde Sørensen hvordan de tar i mot lærlingene som kommer til dem i barnehagen. De legger vekt på å møte hver enkelt lærling på en god måte slik at den opplevde mestring og god utvikling. 

Lærlingene er en svært viktig ressurs for oss. Mange ungdommer skal nå gjøre sine yrkesvalg, og vi håper at flere velger å søke lærlingeplass hos oss.