Det bes at brukere av løypene holder seg til løypetrasseen og ikke kjører inn under bratt areal (helling > 30 grader) både i skog og over tregrensa for rasting. For oppdatert skredvarsel se Varsom.no.

Vi oppfordrer alle til å utvise stor aktsomhet ved ferdsel i utmark.