Trygg Trafikk ønsker at alle skal ha en trygg skolevei. Det skal vi voksne ta ansvar for.

Vi kan alle gjøre en innsats for at skoleveien blir tryggere, sier Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms. Aller helst ønsker vi at foreldrene går med de minste til skolen. Det gjør at barna får grunnleggende kunnskap og trafikal erfaring, spesielt dersom foreldrene tar seg tid til å snakke om eventuelle trygge og farlige situasjoner og krysningssteder på skoleveien.

I tillegg blir skoleveien tryggere for andre barn når færre kjører til skolen.

For de foreldre som må bruke bil i skolens nærområder er det viktig å avpasse farten og være oppmerksom. De fleste skoler har begrensninger i hvor man kan kjøre i forbindelse med levering og henting. Dette må respekteres. Vi har i Troms hatt svært alvorlige ulykker med tragisk utgang i forbindelse med kjøring i eller nær skolens områder.

Les mer på  www.tryggtrafikk.no