Det er viktig å informere særlig tilreisende, men også lokalbefolkningen om faren for snøskred, at oppdatert skredvarsel finnes på www.varsom.no og at det er viktig å lese hele skredvarselet, identifisere skredproblemet i snødekket, samt gjøre trygge tur- og ferdselsvalg.

 

Ta gode turvalg!