Det er mange besøkende som kommer til Skjervøy i forbindelse med Sjømatkonferansen 6.september. 

5 september kommer 30-40 studenter og ansatte fra Norges Arktiske Universitet - UiT, disse skal delta i et eget program i regi av Blått kompetansensenter Nord AS.

6.september arrangeres rekrutteringsseminar for elever og lærere i grunnskolen og videregående skole i Nord-Troms. Over 300 elever og lærere deltar. 

Senere på dagen den 6.september starter næringskonferansen, her er det påmeldt 200 deltakere.  Leverandørutvikling Havbruk Nord AS starter sin samling her.

7.september skal Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark ha kickoff for elevbedrift på Skjervøy Ungdomsskole.

Samtidig er det folkehelseuke med mange arrangementer.

På slutten av uka rigger vi oss for Skjervøy 20:1000 og ser fram til en løpsfest i variert terreng.

Se mer informasjon her.