SkatteFUNN-seminaret utsettes fra 20.april til 26.april kl. 17.00! Seminaret avholdes fortsatt på Hotell Maritim. Dette er et seminar for bedrifter og andre interesserte i Nord-Troms.

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.

Bedrifter i Nord-Troms får muligheten til en-til-en rådgivning med representanter fra virkemiddelapparatet samme dag, kryss av i påmeldingen.

For mer info se her: http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Artikkel/Hvem_kan_fa_stotte__og_hvor_mye/1253987672197

For påmelding og program: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/skattefunn-seminar-skjervoy?tab=regform