Ingrid Solheim som jobbet i Hjemmetjenesten er valgt til hovedverneombud fra 1. januar 2021. Ingrid har vært verneombud i Hjemmetjenesten i flere år. 

Hun er frikjøp i 10% stilling for ivareta vervet. Det er ikke fastsatt kontortid, og Ingrid kan kontaktes på telefon eller epost dersom det er behov.

Telefonnummer: 95557630 eller epost: ingrid.solheim@skjervøy.kommune.no

Ingrid er generelt opptatt av gode grep for at ansatte skal ha det bra på jobb og hun kommer til å ha særlig fokus på vernerunder i begynnelsen.