Skjervøy kommune har innført vakt på vei, vann og avløp(VVA)
Vakthavende på kan treffes på telefon 902 76 232

Ved driftsforstyrrelser/ hendelser på VVA kan vakthavende kontaktes. Vakthavende skal hovedsakelig løse problemer som oppstår på de kommunale anleggene.

Driftsforstyrrelser på private ledninger:

Skjervøy kommune oppfordrer innbyggerne å benytte seg av rørleggere ved driftsforstyrrelser på private ledninger..
Blir vakthavende kontaktet for driftsforstyrrelser på private ledninger og det rykkes ut på dette må kostnadene dekkes av ledningseier. Skjervøy kommune vil da fakturere etter vedtatte satser.