Kommunen engasjerte en konsulent og satte ned ei miljøgruppe til å starte og følge opp arbeidet. Det ble arrangert allmannamøter og ført en god dialog med de ansatte. Det en søker å oppnå ved miljøsertifisering er økt kontroll av energiforbruk, økt gjenvinning gjennom bedre søppelsortering og et bedre miljø gjennom oppfølging av HMS- arbeidet.                 

Da de startet hadde de over 50 % restavfall i søppelhandteringa. Det ble ført kampanjer for å få bedre resultater. Målet er å ha 75 % av avfallet sortert. De har oppnådd mye bedre resultater, og har fulgt opp arbeidet med stikkprøver for at de skal ha et varig godt resultat. De jobber med å få ned papirforbruket ved å satse på innføring av nettbrett m.m. De fleste er nå mer oppmerksom på at en skal rydde etter seg, så de har fått et mer ryddig rådhus. Det er også trivelig med mye planter i rundt omkring i bygget.

Nordreisa er best av kommunene når det gjelder sertifisering. De har sertifisert flere virksomheter og det er også en del bedrifter som har gjort dette arbeidet. I Skjervøy er det foreløpig bare fylkeskommunale bygg som videregående og tannklinikken og vinmonopolet som har dette sertifikatet. Avfallservice AS vil starte et arbeid med å sertifisere skolene i Nord-Troms til høsten. Dette vil de gjøre uten kostnader for kommunene. De har et håp om at ved å starte med ungene vil de voksne følge opp sorteringa etter hvert. Det er viktig at vi sorterer søpla da det har mye å si for kostnadene til selskapet. Sortert søppel er det penger å tjene på. Det vil gagne oss brukere etter hvert.

Søppelsortering

For Klimagruppa

Ingrid Lønhaug

Leder