Skolestart

Velkommen til skolestart 23.08.2021

For nermere informasjon kan tas kontakt med rektorer ved skolene. 

Skjervøy barneskole : Kristin Norheim 77775652

Skjervøy ungdomsskole: Håvard Paulsen 77775632

Årviksand skole: Pernille Jørgensen 77775754

Skolerute 21-22