SPILLEMIDLER - 2020

Søknadsfrist: 15.oktober - 2019

Fylkes_kommunen_180x71

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier:

•  Ordinære anlegg - nye og rehabilitering

•  Nærmiljøanlegg

Merk! Søknader, både nye og fornyede, skal fremmes elektronisk.

 

Søknadsskjema og bestemmelser finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist:15. oktober 2019

 

Ved spørsmål vedrørende søknad, kontakt kultur og- undervisning

v/Monica Wolf 77775542