Søknad om spillemidler - 2020

Søknadsfrist 15.10.19

Fylke

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier:

•  Ordinære anlegg - nye og rehabilitering

•  Nærmiljøanlegg

Merk! Søknader, både nye og fornyede, skal fremmes elektronisk.

 

Søknadsskjema og bestemmelser finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist:15. oktober 2019

 

Ved spørsmål vedrørende søknad, kontakt kultur og- undervisning

v/Monica Wolf 77775542

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS