Informasjonen sendes stort sett til samme enkeltpersoner/lag/foreninger/skoler m.m. som i 2020, men det er blitt noen nye kontaktpersoner siden i fjor. 

Miljøkomiteen har fått vite at skoler og barnehager ofte rydder tidligere enn søppelaksjonen. Veldig flott.

Takk til alle for vel utført ryddeaksjon i 2020!   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Håper vi med felles innsats får en like god ryddeaksjon i 2021 med målsetting om en rein og fin kommune - fri for søppel og skrot!

Følgende er viktig for årets ryddeaksjon:

  1. Ryddeaksjonen foregår i uke 23 fra 7. til 10.juni.
  2. Søppelet som samles inn skal være søppel som ligger i grøfter, veikanter, fellesareal, strandområder og friområder. IKKE søppel fra private husholdninger.
  3. Søppel skal så langt det er mulig plasseres i søppelsekker.
  4. Alle som deltar i ryddeaksjonen, kan hente søppelsekker og hansker på teknisk etat i ukedagene fra kl. 10-14.
  5. Konteiner for innsamlet avfall er plassert på Kollagerneset. Hvis dere har mulighet, er det fint om dere bringer søpla dit sjøl. Hvis dere ikke kan kjøre søppel sjøl kontakter dere teknisk etat v/ Einar Edvardsen tlf 91534478 for å få hjelp til transport. 
  6. Hvis det er noe du mener Miljøkomiteen bør vite i forbindelse med ryddeaksjonen, så kontakt oss gjerne.

Lykke til med aksjonen for en rein og flott kommune!!!

Kontaktperson i Miljøgruppa er: Einar Edvardsen tlf 91534478 eller mail Einar.edvardsen@skjervoy.kommune.no

 

Vennlig hilsen Miljøkomiteen i Skjervøy kommune

 

Ingrid Lønhaug     Lill Solveig Arneng         Anne Henriksen

                                                                                          Einar Edvardsen    Rune Arild  Jostein Andreassen