Kommunene i Nord- Troms utarbeider en felles kommunedelplan for energi og klima. I denne planen skal den enkelte kommune ha med egne lokale tiltak. 

Har du forslag til hvilke tiltak kommunen kan iverksette? Dine innspill kan f.eks. dreie seg om avfallshåndtering og matsvinn, energibruk i husholdninger og virksomheter, og utslippet til lokal transport og sjøfart.