Stadfestet reguleringsplan "Rorbuer Ytre havn"

Skjervøy kommunestyre har i møte 17.03.2011, sak 7/11, vedtatt reguleringsplan for Rorbuer i Ytre Havn. Hensikten med planen er tilrettelegging for utbygging av rorbuer for utleie. Kommunestyrets vedtak kan påklages iht. Pbl § 1-9.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.
RevPlanbest170311YtreHavn
Web levert av CustomPublish AS