Skjervøy Sentrum: 

Stengt for gjennomkjøring 08:00- 20:00. Omkjøring under arrangementet. 

Strandveien 119- 131B:

Løperne vil være langs veien i tidsrommet 10:30- 11:45, og 12:30- 12:45. Det blir satt opp vakter, og sjåfører bes om å vise hensyn. 

FV866 og Ørnveien 2: 

Løperne vil passere ved to overganger. Det blir satt opp vakter, og sjåfører bes om å vise hensyn.