Vi ønsker trygge, stabile og forutsigbare voksne. Vi ønsker støttekontakter som har tid til og ønsker å være sammen med barn, ungdom og voksne i ukedager, og også helger om det er ønskelig.

Støttekontakt

Som støttekontakt jobber du «en til en», målet for de fleste støttekontakttiltak er:

  • Samhandling med andre, jevnaldrende eller voksne.
  • Deltakelse i positive aktiviteter

Besøkshjem

Målet for et besøkshjem er ofte:

  • Innlemme et annet barn i familiens liv og aktiviteter et begrenset antall dager pr måned.
  • Avlastning for foreldre

 

Skjervøy sosial- og barnevernstjeneste vil ha samtaler og gi veiledning til besøkshjem og støttekontakter.

Ta kontakt med Skjervøy kommune, helse- og omsorgsetaten på telefon: 77775553 eller send oss en email (klikkbar lenke)