Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune skal i samarbeid med Skjervøy kommune, i gang med en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber om innspill til dette.

Fullstendig annonse følger vedlagt på  høyre, side,  i lag med  notat om konsekvensvurdering

Synspunkter, innspill, eller andre relevante opplysninger sendes innen 11.november 2019.  Send dette skriftlig til:

firmapost-nord@vegvesen.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kjell Ove Schei på telefon 901 89 027, eller  e-post: kjell.ove.schei@vegvesen.no