Ymber melder: På grunn av arbeider på høyspentlinjen vil det bli en strømutkobling på strekningen Skarbruket - Nymoen onsdag den 6.februar  fra kl. 0900 til ca kl.1500