Skjervøy kommune er i gang med taksering av eiendomsskattegrunnlag. Det vil derfor i tiden fremover være to takstmenn i aktivitet rundt om i kommunen.

De tar bilder av alle eiendommene for å dokumentere at de har vært ved hver enkelt eiendom. Kravet til taksering er utvendig besiktigelse, så det er ingen som skal inn i noen hus.