Skjervøy Kommunen tilbyr oppfriskningsdose til alle som ønsker det.  

Dette kan gjøres via Dropp Inn, timebestilling via portalen Remin.no eller timebestilling pr. telefon 77775740. 

Tid: 
Fredag 09.12.2022 kl. 9-14

Sted:
Skjervøy Rådhus, rådhuskantina.