Tilkallingsvikar Skjervøy barneskole.

Skjervøy barneskole søker tilkallingsvikarer. Vi ønsker gjerne deg som som har gode relasjoner med barn og et ønske om å lære bort til andre. 

For å kunne være tilkallingsvikar må du være over 18 år. Det er også ønskelig at du har høyere utdanning eller erfaring med barn i fra andre jobber. Vikarbehovet vil variere fra uke til uke. 

Hvis du blir aktuell vil du også måtte forevise godkjent politiattest før du kan begynne å arbeide, jf. Opplæringsloven § 10-9. Dersom du blir kontaktet vil du få vite mer om dette.

 

Hvis du er interessert kan du kontakte Inspektør på mail: mats.mehus@skjervoy.kommune.no eller på tlf 77 77 56 53.