Søknadsfrist: 24. mai 2021

Søknadsfrist for butikker til kommunen er satt til 24. mai 2021. Kommunenes frist for oversendelse av sine forslag til innstilling til Troms og Finnmark fylkeskommune er 21. juni 2021.

Hvem kan søke?

Dagligvarebutikker i utkantstrøk søker via sine kommuner. Kommunen må være lokalisert i gamle Troms fylke.

Les mer om ordningen:

 https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-dagligvarebutikker-i-troms/