Hvem kan søke

 

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
   
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
   
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
   
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
   
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
   
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
   
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Søknadsportal (klikkbar lenke)