Miljødirektoratet har tildelt Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med Finnmark Friluftsråd 1 mill.
kroner i tilskudd til strandrydding. Midlene skal brukes til å utføre arbeid i samarbeid med
kommunene, organisasjoner og andre.

I følge vår søknad inkludert budsjett og Miljødirektoratets retningslinjer kan tilskuddet benyttes til:

• Motivasjonsmidler til organisasjoner, skoleklasser og andre.
• Innleie av profesjonelt mannskap til spesielt sårbare og vanskelig tilgjengelige områder.
• Transport avfall og innlevering til avfallsselskapene.
• Leie av containere etc.
• Forbruksmateriell hansker, sekker etc.

Lokal mobilisering og god organisering er viktig for å lykkes med arbeidet. Erfaringsvis er vår og
sommer den beste tiden for å gjøre slikt arbeid. Vi oppfordrer derfor kommunene til å engasjere seg i
samarbeid med aktuelle organisasjoner og andre.

Søknads-/påmeldingsskjema på vår nettside www.utinord.no benyttes. Velg menyen MARIN
FORSØPLING. Frist: Fredag 27. april.

Vi merker oss at også disse har mottatt tilskudd i vårt distrikt (av en samlet bevilgning på 80 mill.
kroner):
Komafest (Vardø), kr 500.000,-
Hammerfest og omegn turlag, kr 355.000,-
Avfallsservice AS (Nord-Troms), kr 300.000,-

Se komplett oversikt på Miljødirektoratets nettside.

Ta kontakt dersom det er spørsmål i forhold til dette.

Med hilsen
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD


Hugo Tingvoll
Daglig leder