Illustrasjonsbilde fra www.pexel.no

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 1. september 2018. Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no. Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.

Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Harstad, Tranøy, Torsken, Berg,
Lenvik, Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Bardu og Målselv kommuner:
Viktor Lavik, Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no, 480 47 237


Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Karlsøy, Kvænangen og
Skjervøy kommuner:
Jan Arvid Holmgren, Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, 403 22 000

Se fullstendig brev under "Aktuelle dokumenter".