Her følger info om relevante tilskuddsordninger, som fylkeskommunen forvalter, for friluftslivs- og vilttiltak med frister i januar og februar 2022.

 

Tilskudd til friluftsliv:

Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder – søknadsfrist 15. januar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder – søknadsfrist 1. februar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tilskudd til friluftslivsaktivitet – søknadsfrist 1. februar.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet – søknadsfrist 1. februar (gjelder i 2022 kun kommuner i gamle Troms fylkeskommune).

 

Tilskudd til vilttiltak:

Tilskudd til vilttiltak – søknadsfrist 15. januar.

 

Vi benytter anledningen til også å minne om kommunenes frist for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen 15. januar.

 

En oversikt over fylkeskommunens tilskuddsordninger finnes på våre hjemmesider her.

 

Vi oppfordrer til å dele informasjon om aktuelle tilskuddsordninger til relevante aktører og på egnede digitale plattformer.

 

Vennligst ta kontakt dersom dere har spørsmål.

 

Ha en fin dag!

 

Vennlig hilsen

Eivind Høstmark Borge
Rådgiver friluftsliv

Avd. plan, folkehelse og kulturarv
Divisjon kultur, språk og levekår
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 79 / 41 41 73 39

www.tffk.no