logo troms og finnmark

Tilskuddsordninger, pris og stipender vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark

 

 

 

Utlysning av

 

 

Vennlig hilsen

Anne Mette Sætra
Rådgiver kultur
KUL Kunst og kulturformidling
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 22
Mobil: +47 918 33 914
www.tffk.no