Hele Skjervøy kommune:

Hold avstand på minimum 2 meter fra personer som du ikke bor sammen med.

Det anbefales bruk av munnbind inne for eksempel på butikker og andre steder hvor man ikke klarer å holde 2 meters avstand.

Det skal være svært lav terskel for å teste seg. Teststasjonen er åpen hver dag og test kan bestilles via koronatelefonen 77 77 70 10.

Legekontoret

Venterommet på legekontoret er stengt. Bruk sidedøren og garasje og det er påbud med bruk av munnbind og håndsprit.

Helsesenteret

Hoveddøren på helsesenteret er stengt. Kun de som er fullvaksinert kan komme på besøk. Besøkende må ringe på og besøk blir loggført. Hver beboer kan ha 1. besøk pr. dag med maks 2 personer. Besøket må foregå på den enkeltes beboerrom

Rådhuset og NAV

Sprit hendene ved ankomst

Alle besøkende skal bruke munnbind

 

Vi jobber med å få oversikt over situasjonen. Det ser ut til at det har vært pågående smitte den siste uken. Derfor velger vi å innføre disse lokale tiltakene nå. Det gjøres en ny vurdering av tiltakene om en uke.