Etter et initiativ fra Nord-Troms regionråd, har Transportutvikling AS lagt frem en rapport som omhandler status og strategier for transportinfrastruktur i Nord-Troms.

Rapporten vil bli lagt frem i sin helhet på et seminar som arrangeres av Nord-Troms regionråd. Torsdag 14. februar arrangeres seminaret på kultursenteret i Olderdalen. Seminaret vil i hovedsak dreie seg om transportinfrastruktur for økt verdiskapning.

Seminaret skal bidra til å sette søkelys på Nord-Troms, transport og infrastrukturen i regionen og muligheter og utfordringer knyttet til transport og verdiskapning.

Variert program

Ordfører i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, kan fortelle om et spennende og variert program.

–På seminaret vil vi få besøk av flere foredragsforholdere som skal fortelle om ulike temaer knyttet til transportutviklingen i Nord-Troms. Daglig leder i Transportutvikling AS, Stig Nerdal, skal presentere ulike funn i rapporten de har utarbeidet, forteller Albrigtsen.

Regionvegsjef i Statens Vegvesen Region Nord, Turid Stubø Johnsen, skal legge frem status og fremtidige riksvegsatsninger i Nord-Troms. Lufthavnsjef Tor Rasmussen, fra Avinor Sørkjosen/Hasvik Lufthavn, vil fortelle mer om status og fremtiden innenfor luftfarten. I tillegg kommer fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

Påmeldingsfristen til seminaret er 7.februar, og selve påmeldingen gjøres her: www.nordtromsportalen.no

Ønsker å skape forankring i arbeidet

Albrigtsen forteller at hovedmålet med seminaret er å forankre det arbeidet som er gjort, og som skal gjøres i regionen.

–Alle formannskapene er invitert til konferansen, og jeg mener det er viktig at alle er klar over verdiskapningen som gjøres i regionen vår. Det er viktig for politikerne at vi har et faktagrunnlag for den jobben som skal gjøres inn mot fylkes- og stortingspolitikere, sier Albrigtsen.

I tillegg til formannskapene, er også flere store bedrifter fra Nord-Troms invitert.

–Målgruppen for seminaret er regionale og lokale politikere, næringslivet, ansatte i kommunen og fylkeskommunen som arbeider med planlegging, samferdsel og infrastruktur, forteller Albrigtsen videre.

Daglig leder i Transportutvikling AS, Stig Nerdal, forteller at de har utarbeidet flere ulike strategier som regionrådet for Nord-Troms kan jobbe ut i fra.

–Strategiene går litt i dybden på hvordan man burde jobbe inn mot fylkes- og stortingspolitikerne. For å gi et eksempel på dette må man jobbe ut i fra store sammenhengende prosjekter når man ønsker å forbedre transportnettet, og ikke bare fokusere på enkelte prosjekter, fortelle Nerdal.

Flere interessante funn i rapporten

Uten å avsløre for mye av hva som er kommet frem i rapporten, kan Albrigtsen fortelle at det er gjort flere interessante funn.

–De aller fleste vet at sjømatnæringen står sterkt i Nord-Troms, men jeg ble overrasket over hvor sterkt landbruk står i regionen. Nord-Troms har 10 prosent av befolkningen i Troms Fylke, men i 2017 sto regionen for 65 prosent av Havbruksomsetningen. Rapporten forteller også at regionen har en stor prosent innenfor landbruk sammenlignet med hvor mange som bor i regionen, forklarer Albrigtsen.

Regionen står for 45 prosent av sjømatomsetningen, 42 prosent av geitemelkproduksjonen og 18 prosent av kjøttproduksjonen i Troms Fylke.