Søknaden må inneholde:

Beskrivelse av tiltaket

Begrunnelse for søknaden

Budsjettoversikt

Søknaden må være sendt inn til Ungdomsrådet v/ Victoria Mathiassen, leder innen 22.oktober før møtets begynnelse.

For Ungdomsrådet

 

Ingrid Lønhaug

Sekr