Ungdommens pott til fordeling

Søk på pengene fra ungdommens kommunestyre

Skjervøy Ungdomsråd har fått oppdraget med å fordele ungdommens kommunestyre sin pott til ungdomstiltak ut fra gode søknader fra ungdommen sjøl.

Skjervøy ungdomsråds offesielle logo

Søknaden må inneholde:

Beskrivelse av tiltaket

Begrunnelse for søknaden

Budsjettoversikt

Søknaden må være sendt inn til Ungdomsrådet v/ Victoria Mathiassen, leder innen 22.oktober før møtets begynnelse.

For Ungdomsrådet

 

Ingrid Lønhaug

Sekr

Web levert av CustomPublish AS