Skjervøy kommune ønsker å kartlegge potensielle lokaler i Skjervøy tettsted på strekningen Fiskenes til Shell, som kan benyttes til ungdomsklubb. 

Lokalet bør tilfredsstille behovene til universell utforming og da ihht TEK 17.  

 

Behov som bør tilfredsstilles:  

  • Kommunen ønsker fortrinnsvis at lokalet ligger i gateplan.  
  • Lokaler i en eventuell 2 etasje kan vurderes dersom det er heis/trappeheis. 
  • Lokaler som til sammen utgjør 150-200 m2 over 2 etasjer kan også vurderes.   
  • Det er ønskelig med kjøkken og oppholdsrom/sittegruppe sammen, men kjøkken og oppholdsrom/sittegruppe hver for seg kan også vurderes.  
  • Det ønskelig at lokalet har tilgang til flere rom for bruk til ulike aktiviteter. 
  • Toalett/ handicap toalett 
  • Lokalet må tilfredsstille alle krav til lyd/brannsikring.  
     

Behovet for ungdomsklubb ligger på minimum 150m2 og opp til 200m2. Lokaler under 150m2 vil ikke bli vurdert. Dersom tilbudte lokaler er større enn 200 vil dette bli vurdert.  

Det vil alltid være en voksen klubbleder til stede når klubben er åpen. 

Når ungdomsklubben ikke er i bruk ønsker vi og fremleie til frivillige organisasjoner, og da vil Skjervøy kommune være ansvarlig for bygningen og bruken de frivillige organisasjonene har.   

Skjervøy kommune er interessert å leie lokalene for en periode på 3-5 år. Ved lengre leieperiode ser kommunen for seg at tilbudt leiepris reduseres tilsvarende leieperioden. 

Skjervøy kommune vil ved flere tilbydere legge vekt på brukervennligheten og at lokalet er tilrettelagt for funksjonshemmende. Det vil også legges vekt på at det er minimale kostnader for kommunen å sette bygningen i stand for bruk til ungdomsklubb. 

Representanter fra Skjervøy kommune vil befare alle tilbudte lokaler og vil velge ut den som er mest gunstig i forhold til pris og formål.  

Kommunen ønsker ved henvendelse om ledig lokale at det legges ved plantegning.  

Ved interesse kan henvendelsen sendes på e-post til camilla.torneus@skjervoy.kommune.no innen 10. november.