I forrige uke hadde Skjervøy kommune besøk av to lærere fra Solovki. Natalia Panarina og Victoria Popova besøkte kommunen i anledning av arbeidet med et hefte som skal lages i forbindelse med vårt vennskapssamarbeid. Samarbeidet mellom kommunene startet opp i 2003 ved at ordførerne undertegnet en vennskapsavtale. Undertegnede har jobbet med prosjekter i denne forbindelse siden.

Samarbeidet startet med besøk av administrasjoner, men endte opp med elevutveksling. Skolene har vært mest involvert i dette samarbeidet de siste årene. To skolebesøk fra begge kommuner har det blitt og disse besøkene har vært veldig populære. Ellers har elevene utvekslet brev i barneskolene.

Prosjektleder har vært i kontakt med Natalia Panarina fra Solovki skole og avtalt å lage et hefte om våre to kommuner for bruk i undervisningen . I hefte vil vi ha med litt fakta om kommunene, skolesystem og skoler, næringsliv og kultur for å nevne noe. Vi vil også oppsummere litt om vårt samarbeid. Heftene skal tekstes både på russisk og norsk.

Barentssekretariatet og Troms fylkeskommune har i lag med Skjervøy kommune satt penger inn i prosjektene. Vi vil bruke restene fra det siste prosjektet til å finansiere dette heftet.

Under besøket har vi jobbet med strukturering av stoff til heftet, besøkt barneskole og ungdomsskole, besøkt voksenopplæringa, hatt møter med ordfører og rådmann og møtt den nye kulturlederen. Det har også vært tid til sosiale møter og aktiviteter.

 

For Skjervøy kommune 

Ingrid Lønhaug

Prosjektansvarlig