Det pågår flytting av rein i kommunen.

Skjervøy kommune ønsker å gjøre alle som ferdes på Kågen oppmersom på at det er mye reinsdyr på veiene. 

Vi ber alle bilister være ekstra oppmerksomme! Det har skjedd påkjørsler allerede og vi ønsker ikke at flere skal bli skadet, verken reinsdyr eller mennesker.

Vi oppforder alle til å kjøre varsomt!

-ordføreren