Arnøya mandag 31.10.2022: 

Årviksand på Montessoriskolen gymsalen fra kl. 09.00 - 11.00 

Arnøyhamn skole biblioteket kl. 11.30 - 13.30 

Lauksletta skole klasserom kl. 14.00 - 15.30 

Faktura uten gebyr sendes. 

 

Skjervøy tirsdag 01. og onsdag 02. november 2022: 

Legekontoret Kl. 09.00 –11.00 og kl. 12.30 - 15.00  

Betales i betalingsterminal. 

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

 
IKKE MØT OPP OM DU HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON/FORKJØLELSE! 

 

Influensavaksinen koster 150,- uten frikort, og 91,- for de som har frikort. 

Til info: det er anbefalt fra FHI at det bør gå minst 7 dager mellom influensavaksine og  

Coronavaksine. 

 

Hilsen kommunelegen i Skjervøy kommune