Etter vedtak i Skjervøy valgstyre holdes valglokalet i Lauksletta stemmekrets stengt søndag 8/9/2019. Bakgrunnen for dette er mangel på personell. Dette gjelder også kirkevalget. Det informeres samtidig om at stemmeberettigede i Skjervøy kommune fritt kan avlegge stemme i annen stemmekrets enn den de er manntalsført i under valgting. Vi ber om at informasjon videreformidles til de som berøres av endringen.

Avgjørelsen er godkjent av valgdirektoratet og vedtatt i Skjervøy valgstyre 28/8/19. Avgjørelsen blir også annonsert i Framtid i Nord og i sosiale medier.