Kommunestyrene i de respektive kommuner tar kommuneplanens arealdel for sjøområdene opp til revidering. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1, 11-12 og 11-13, og prosessen skal gjennomføres i et interkommunalt plansamarbeid iht. PBL § 9-1.

Det ble informert om prosjektet i folkemøter i uke 3. Opptak av møtet i Skjervøy er å finne her (klikkbar link).

 

Innspill fra næringsaktører skal leveres elektronisk ved å fylle ut dette  skjemaet PDF document ODT document  (klikkbar link).

Høringsinnspill til planprogrammet sendes til: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 10.03.2023 og merkes med "Innspill til planprogram - Kystsoneplan".

 

Det varsles samtidig planoppstart og ønske om også å motta innspill til selve planen. Innspill til planen sendes til: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 31.08.2023 og merkes med "Innspill til Kystsoneplanen".

 

Her finner du planprogrammet (klikkbar link).

 

Ytterligere informasjon gis av prosjektleder Jan-Christer Torvik, tlf. 959 22 470 eller e-post: jc@arcon.no .