Varsel om oppstart av detaljregulering på Uløya (Skjervøy komm.) - omfatter del av gnr/bnr 44/2

Frist for innspill: Innen 12.06.2011

Det kunngjøres herved igangsetting av planarbeid for over-nevnte område iht. plan- og bygningslovens § 12-14 og 12-8.

Planlagte tiltak består av nytt garasjebygg, nausttomter, tilrettelegging for oppføring av fritidsboliger m.v.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding.

Spørsmål om planlagte tiltak kan rettes til:

Roger Bjørkestøl, mob 411 22 764

Informasjon vedrørende planarbeidet:

Får du ved å henvende deg til arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl, mob 917 28 245.

Eventuelle innspill sendes til:

Brev:

Jan Audun Bjørkestøl
Bråvannstoppen 35
4624 Kristiansand

E-post:

janaudun@gmail.com

Eventuelle innspill må sendes skriftlig innen: 12.06.2011

Web levert av CustomPublish AS