Skjervøy kommune har to typer varslingssystemer på SMS:

 

BEREDSKAP/KATASTROFE/KRISEHÅNDTERING  OG VANN/AVLØP

 

Disse systemene er lisensstyrte, og skal kun brukes til det som er formålet i avtalene.

 

BEREDSKAP/KATASTROFE/KRISE:

Dette skal KUN brukes ved alvorlige hendelser, hvor du trenger å varsle alle som er i et området om kriser  f.eks flom, skred, gasslekkasjer, evakueringer ved brann, bakterier i vann osv.

Når vi bruker denne varslingen vil alle som er innafor ett geografiskområde, få varsel på SMS. Huseiere, leietakere, besøkende, turister osv.  Personer som kommer inn i området, innenfor et gitt tidspunkt, vil også motta det samme varselet. Varslet går bare til de med mobiltelefon.

 

VANN/AVLØP

 

Denne typen varselet skal brukes ved hendelser på vann og avløp. Det være seg, vannstenginger, lekkasjer på nettet osv.

De som i utgangspunktet får dette SMS varselet er huseiere og beboere som er registret på en adresse innenfor et gitt område.  Eier du hus på Skjervøy, men bor i Oslo, vil du få dette varselet.

 De som har skjermet sitt mobilnummer, eller har firmatelefon, vil i utgangspunktet IKKE få dette varselet, før Skjervøy kommune får beskjed om å legge dem inn i varslings systemet.   Derfor er det viktig at de av dere som ikke får varsel, men ønsker det, tar kontakt med Teknisk etat.

Send i så tilfelle en e-post til :  skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

med opplysning om navn og mobilnummer.

Eller ring  Teknisk etat på tlf:  7777 5525.

Vi ser i flere tilfeller at begge foreldrene har arbeidstelefon, og ikke får varsel. Men sønnen som studerer i Tromsø, mottar varsel på vegne av huset på Skjervøy.   Dere bør derfor tenke igjennom, hvem som skal motta varselet for husstanden.

Skjervøy kommune ønsker at flest mulig får varsel på vann/avløp, så ta kontakt.

 

Varslingene som ble sendt ut i uke 40.

Den første melding på SMS om kokepåbud, ble sendt ut gjennom vårt varslingssystem for beredskap/katastrofe/krisehåndtering. Dette var en akutt hendelse, som fort kunne bli kritisk for befolkningen.

Mesteparten av befolkningen fikk denne SMS-en. Vi er klar over at enkelte IKKE fikk den, men dette har vi tatt opp med leverandøren av systemet.

Melding nr  2,  om kloring av vannet, ble sendt over  «Vann/Avløp-varslingen»

Melding nr 3, om opphevelse av kokepåbudet, ble også sendt over  «Vann/avløp-varslingen»

Skjervøy kommune har IKKE  lov til å bruke «Beredskap/Katastrofe/Krisehåndtering-varslingen» når det IKKE er en krise situasjon.

Ettersom de to siste meldingene ble sendt ut over «Vann/Avløp-varslingen» har ikke dere som har bedrift telefon eller skult telefonnummer/unntatt fra offentlige lister, mottatt meldingen om opphevelse av kokepåbudet.

 

 Det er en risiko for at ikke alle som skal varsles,  får varslene som sendes ut fra kommunen.

Vi oppfordrer derfor dere som ikke har fått varsel om å ta kontakt.

 Skjervøy kommune er  takknemlig,  for at dere hjelper til med å gi beskjed til deres pårørende. Eller en  nabo som ikke bruker mobil så ofte, eller ikke får med seg slike varsler.