De som i utgangspunktet får dette SMS varselet er huseiere og beboere som er registret på en adresse innenfor et gitt område.  Eier du hus på Skjervøy, men bor i Oslo, vil du få dette varselet.

 De som har skjermet sitt mobilnummer, eller har firmatelefon, vil i utgangspunktet IKKE få dette varselet, før Skjervøy kommune får beskjed om å legge dem inn i varslings systemet.   Derfor er det viktig at de av dere som ikke får varsel, men ønsker det, tar kontakt med Seksjon for teknisk drift og vedlikehold.

 

Vi ser i flere tilfeller at begge foreldrene har arbeidstelefon, og ikke får varsel. Men sønnen som studerer i Tromsø, mottar varsel på vegne av huset på Skjervøy.   Dere bør derfor tenke igjennom, hvem som skal motta varselet for husstanden.

 

Hvis du ønsker at Skjervøy kommune skal registrere deg i systemet, send en e-post med navn, adresse og telefonnummer til:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no      Eller ring Seksjon for Teknisk drift og utvikling på tlf:  7777 5525

Skjervøy kommune er  takknemlig,  for at dere hjelper til med å gi beskjed til deres pårørende,  eller til andre som ikke får med seg slike varsler.