Det kan være mange ting en lurer på når en kommer ny til en kommune, og det kan også ta tid å orientere seg i alle tilbud som fins. Vi har utarbeidet en velkomstbrosjyre som er blitt sendt ut til de som er ny i kommunen i siste kvartal. Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil møte. Det vil bli informert noe om ulike tjenester kommunen gir og anledning til å stille spørsmål.

Det å arrangere velkomstmøter for nye innbyggere er et ledd i omdømmearbeidet i kommunen. Slike arrangement har vært prøvd ut i andre kommuner over tid og det virker som innflyttere setter pris på å møte kommunen på denne måten. Skjervøy kommune har sendt ut skriftlig innbydelse til de nyeste innbyggerne våre. Vi planlegger å arrangere to møter i året i fortsettelsen. Lister over nye innbyggere kjøper vi av Folkeregisteret.

Torgeir Johnsen                              Cissel Samuelsen                            Ingrid Lønhaug

Ordfører                                             Rådmann                                           Varaordfører/omdømmemedarbeider