Bildet viser Skjervøy kommunes eldreråd for denne valgperioden (f.v): Karin Nyvold Trætten, May Britt Klevstad (leder), Rigmor Moslett og Eldbjørg Ringsby. Harald Sjøblom er også fast representant, men var ikke tilstede når bildet ble tatt. Foto: Mattis Bårnes
 

5. Juni ble det avholdt eldrerådskonferanse for alle eldrerådene i Nord-Troms. Det var rundt 35 påmeldte til konferansen, som ble avholdt på Kiilgården. Eldrerådet i Skjervøy kommune var dette året vertskap og hadde hentet inn stortingsrepresentant Astrid Nøkleby Heiberg til å dele rundt temaet «Aktive eldre». Nøkleby Heiberg er den eldste fast møtende på Stortinget noensinne, og fylte 82 år 14. April i år. Heiberg har bakgrunn som professor i psykiatri, og har bred erfaring fra en rekke verv - både i politikken, det frivillige, det offentlige og det private.

- Astrid hadde et meget godt innlegg, med fart over. Alle deltakerne fra kommunene var god fornøyde med det Astrid bidro med rundt temaet «Aktive eldre», sier leder for eldrerådet i Skjervøy, May Britt Klevstad.

God oppmøte

Alle seks kommunene var representert på konferansen, med et ulikt antall representanter med ulike erfaringer og tanker rundt arbeid i eldreråd i regionen.

- Aksel Jørgensen hadde også et innlegg med tema «nord-troms i gammel tid». Her var det fokus på gammel historie. Han er en god historieforteller. På slutten av dagen avsluttet vi dagen med erfaringer fra de ulike kommunene. Hver enkelt kommune har presentert sitt arbeid i eldrerådene rundt om. Det var veldig lærerikt å høre hvordan andre jobber i sine eldreråd, sier leder av eldrerådet i Skjervøy.

Programmet varte fra 10.30 til ettermiddagstid. Det ble servert lunsj på Hotell Maritim ila dagen og det ble også tid til både kaffi, kaker og god prat i løpet av pausene.

- Vi er godt fornøy med dagen, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Jeg tror vi fikk til et variert program, med god mat, allsang, musikkinnslag og bidrag fra foredragsholdere. Når tilbakemeldingene er gode har jo vi som arrangører også all grunn til å være fornøyde, sier May Britt Klevstad med et smil om munnen.

For neste års eldrerådskonferanse ble utfordringen gitt til Kåfjord kommune.